In gesprek met jezelf

Home.focussen.opstellingen.coaching.wie ben ik.contact.

J..ubachs@chello.nl

06 26506662

Vul je eigen vertrouwde rationele aanpak eens aan met een systemische, ervaringsgerichte verkenning in de vorm van een opstelling

 

Door alle partijen die bij je vraag betrokken zijn letterlijk in de ruimte op te stellen en vanuit de intuïtieve kennis waar je via je lijf toegang toe hebt, te onderzoeken wat er speelt.

Heb je het gevoel dat iets je ontglipt,  zou je eens op een creatieve en meer gevoelsmatige  manier je dromen of zorgen thuis of op de werk willen onderzoeken?

Doe dan een opstelling! (ja heren, ook u kunt het!)

 

Voor individuele opstellingen kun je contact met me opnemen. Je kunt ook deelnemen aan een van mijn workshops.

 

 

 

 



overzicht workshops.